Barnläkare Jeannette Irding

Lejonungen Barn- och ungdomsläkarmottagning
Inriktning astma och allergi för barn och ungdom (0-19 år).

  • Allergier, även födoämnesallergi
  • Astma
  • Ledbesvär
  • Huvudvärk
  • Magont
  • m.m.
   

Patientavgift 0 kr.

Mottagning måndag-fredag.

Telefon: 010-241 98 90


Barnarpsgatan 19, Jönköping