Specialistläkarmottagning med personlig omsorg.
Belägen centralt i Jönköping, 200 m från centralstationen.
Goda parkeringsmöjligheter i närbeläget parkeringshus.
Barnarpsgatan 19, 2 tr

Ortopedkirurg specialist
Staffan Irding
Ortopedisk mottagning samt operationer utförda i lokalbedövning.
010-241 98 80
Ansluten till landstinget

Kirurg specialist
Ivan Letterfors
Skönhetsoperationer
Kosmetisk kirurgi
036-30 21 03

Barnmedicin specialist
Jeannette Irding
Barn- och ungdomsläkarmottagning (t.o.m. 19 år).
010-241 98 90
Ansluten till landstinget

Telefonbokning kan göras måndag-torsdag 08.00-16.00, lunch 12.00-13.00; fredag 08.00-12.00 (undantag kan förekomma). Vid hård belastning går det också bra att nå oss via fax. 036-10 01 37

Jönköping Medical Center AB
Barnarpsgatan 19
533 16 Jönköping